Zpět

Novinky v Cloud službách

28. 7. 2021

Navýšení výkonu

Díky optimalizaci a posílené infrastruktuře se nyní načítají Nástěnky, Backlogy, Roadmapy a Confluence stránky 1,5x až 2x rychleji.

 

Data Residency pro více zákazníků

V únoru Atlassian oznámil, že v průběhu roku zpřístupní Data residency – tedy výběr, kde budou fyzicky uložena data vaší Cloud instance. Nyní bude tato funkce postupně integrována do všech Standard a Premium plánů pro Jira Software, Jira Service Management a Confluence. Pro nové instance je tato funkce již dostupná. Stávající instance budou postupně migrovány v průběhu července až října 2021. Administrátoři nebudou o této změně přímo informováni, doporučujeme tedy průběžně sledovat, kdy se nastavení této funkce objeví v konfiguraci. Nyní jsou dostupné tyto lokace:

  • USA: 2 datacentra
  • EU: Frankfurt (Německo) & Dublin (Irsko)

 

V budoucnu přibudou další:

  • Austrálie: Q3 2021
  • Kanada: Q2 2022
  • Velká Británie: Q2 2022
  • Japonsko: Q2 2022

Více informací o Data Residency naleznete na této stránce (anglicky).

Větší Cloud instance

Nyní je možné provozovat ještě větší Cloud instance. Původní limit 10.000 uživatelů byl navýšen na 20.000. Instance je možné pořídit nebo povýšit na tento počet již nyní. V příštím roce je plánováno kapacitu dále navýšit na 35.000 uživatelů. Změna se zatím týká produktů Jira Software a Confluence.

Externí spolupráce v Confluence

Atlassian také představil novou funkcionalitu pro Confluence Cloud. V beta testu je dostupná funkce externí spolupráce. Lze tedy nyní přizvat externí uživatele a vytvářet pro ně guest účty. Tyto účty mají přístup pouze ke specifickým stránkám, které jsou jim nasdíleny a nezobrazují se ve správě uživatelů jako standardní plnohodnotné účty, nýbrž odděleně. Guest účty se počítají do celkového limitu uživatelů pro zvolený tier. Můžete tedy zpřístupnit konkrétní stránky externím uživatelům rychleji a efektivněji, aniž byste museli nastavovat kompletní přístupy, jako v případě interních uživatelů.