Zpět

Školení addonů

Všechna školení se standardně konají v prostorách Onlio, a.s. nebo formou interaktivního webového semináře službou Hangouts (jiné dle dohody). Účastníci školení vidí obrazovku školitele včetně zvuku.

Školitelé využívají prezentací v PowerPointu, poskytují ukázky funkcí přímo v aplikaci včetně prostoru pro otázky a odpovědi.

 

Školení Tempo Timesheets

Tempo Timesheets je nástroj pro vykazování času, stráveného pracemi na úlohách v JIRA do tabulkových „timesheetů“. Vedoucí pak může tyto timesheety odsouhlasovat nebo zamítat. Nástroj se hodí v každém týmu; pracovní výkazy lze použít dále např. k účetním operacím.

Seminář zahrnuje představení všech hlavních vlastností a funkcí Tempo Timesheets. Dále obsahuje rady, jak add-on nastavit a pracovat s ním z pohledu administrátora i uživatele.

Délka školení:  60 až 90 minut

Předpoklady:   Základní znalost JIRA.

 

Program školení v bodech:

 • Úvod do Tempo a Tempo add-onů
 • Základní pojmy
 • Tempo týmy
 • Typy timesheetů
 • Pohledy na timesheety
 • Vykazování práce
 • Plánování práce
 • Odsouhlasování práce
 • Tempo tracker
 • Worklog kalendář
 • Nastavení add-onu
 • Povolení (permissions) add-onu
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

Školení Tempo Planner

Tempo Planner nabízí přehledné grafické plánování přímo v JIRA. Projektoví manažeři a týmy zde mohou plánovat na projekty, milníky, epicy, nebo i jednotlivé úlohy a přizpůsobovat vzniklé plány dle potřeby.

Seminář zahrnuje představení všech hlavních vlastností a funkcí Tempo Planner. Dále obsahuje rady, jak add-on nastavit a pracovat s ním z pohledu administrátora i projektového manažera.

Délka školení:  60 až 90 minut

Předpoklady:   Základní znalost JIRA.

 

Program školení v bodech:

 • Úvod do Tempo a Tempo add-onů
 • Základní pojmy
 • Tempo týmy
 • Týmové plánování
 • Kapacitní reporty
 • Plánovací backlog
 • Verze, Epicy, Iterace
 • Přehled projektu
 • Programové plánování
 • Nastavení add-onu
 • Povolení (permissions) add-onu
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

Školení Tempo Folio

Tempo Folio pomáhá agilním i tradičním projektům sledovat objem práce a s ním spojené příjmy a výdaje. Vedle toho nabízí náhled nad všemi projekty v rámci tzv. „Portfolio“ – finančního přehledu celé firmy. Získáte s ním přehled nad všemi finančními operacemi.

Seminář zahrnuje představení všech hlavních vlastností a funkcí Tempo Folio. Dále obsahuje rady, jak add-on nastavit a pracovat s ním z pohledu administrátora i projektového manažera.

Délka školení:  60 až 90 minut

Předpoklady:   Základní znalost JIRA.

 

Program školení v bodech:

 • Úvod do Tempo a Tempo add-onů
 • Základní pojmy
 • Co je to folio a jak se dělí
 • Příjmy, výdaje, Earned value management
 • Jak vytvořit folio
 • Přehled folia
 • Přidávání a odebírání příjmů a výdajů
 • Předpovědi
 • Týmy a peníze
 • Reporty
 • Portfolia – „Folio folií“
 • Nastavení add-onu
 • Povolení (permissions) add-onu
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

Školení Portfolio for JIRA

Portfolio for JIRA je nástrojem pro dlouhodobé plánování s ohledem na faktory jako specializace zaměstnanců, pracovní priority, časové kapacity, absence a dovolené a další. Z těchto údajů vypracuje Portfolio časový plán, který se s jakoukoli změnou přizpůsobí. Hodí se především tam, kde vedle sebe funguje více projektů a týmů, pro celkové zpřehlednění práce.

Seminář zahrnuje představení všech hlavních vlastností a funkcí Portfolio for JIRA. Dále obsahuje rady, jak add-on nastavit a pracovat s ním z pohledu administrátora i projektového manažera.

Délka školení:  60 až 90 minut

Předpoklady:   Základní znalost JIRA.

 

Program školení v bodech:

 • Úvod do Portfolio
 • Základní pojmy
 • Jak vytvořit plán 
 • Tvorba backlogu
 • Časové odhady a milníky
 • Týmy
 • Roadmap a co na ní vše vidíme
 • Dovolené, absence
 • Pracovní fáze
 • Dovednosti
 • Pohled Scrum a pohled Kanban
 • Kapacity
 • „Přelévání“ plánu do JIRA a údajů z JIRA
 • Sledování odpracovaného času
 • Závislosti
 • Témata
 • Povolení (permissions) add-onu
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

Školení Structure – The Issue Organizer

Add-on Structure vytváří hierarchii úloh o neomezené hloubce (podúlohy, pod-podúlohy a dále), může obsahovat úlohy z libovolného počtu projektů a sledovat u nich vybraná pole, jako např. vykázané časy, závislosti a další. Zorganizovanou grafickou strukturu lze poté exportovat do Excelu a mít na jednom místě kontextualizované všechny práce ve firmě.

Seminář zahrnuje představení všech hlavních vlastností a funkcí Structure. Dále obsahuje rady, jak add-on nastavit a pracovat s ním z pohledu administrátora i projektového manažera.

Délka školení:  60 až 90 minut

Předpoklady:   Základní znalost JIRA.

 

Program školení v bodech:

 • Úvod do Structure
 • Základní pojmy
 • Jak vytvořit strukturu
 • Typy zobrazení – vlastní pole, custom fields, sigma
 • Menu Structure
 • Pohledy na strukturu
 • Náhled na strukturu v úloze
 • Propojení s JIRA Software a s Confluence
 • Synchronizace
 • Gadget struktury
 • Další nastavení add-onu
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

Školení Zephyr for JIRA

Zephyr je nástroj pro test management, určený zejména pro QA a vývojáře. Lze v něm provozovat testy jednotlivé i po skupinách a sjednocovat testy podle tématu (animace, design) nebo verzí programu. Společně s historií testování a propojením s JIRA úlohami jsou vývojáři okamžitě informováni o výsledcích.

Seminář zahrnuje představení všech hlavních vlastností a funkcí Zephyr. Dále obsahuje rady, jak add-on nastavit a pracovat s ním z pohledu administrátora i projektového manažera.

Délka školení:  60 až 90 minut

Předpoklady:   Základní znalost JIRA.

 

Program školení v bodech:

 • Úvod do Zephyr
 • Základní pojmy
 • Jak vytvořit test
 • Test v JIRA úloze
 • Skupiny testů - cykly
 • Výsledky testů
 • Spouštění testů
 • Verzování
 • Historie testů
 • Metriky
 • Gadgety
 • Další nastavení add-onu
 • Diskuse, otázky a odpovědi