Zpět

Školení JIRA

Všechna školení se standardně konají v prostorách Onlio, a.s. nebo formou interaktivního webového semináře službou Hangouts (jiné dle dohody). Účastníci školení vidí obrazovku školitele včetně zvuku.

Školitelé využívají prezentací v PowerPointu, poskytují ukázky funkcí přímo v aplikaci včetně prostoru pro otázky a odpovědi.

 

JIRA Core – školení pro uživatele (JIRA Fundamentals)

JIRA Core je základní verze JIRA – a ať už pracujete v něm nebo v rozšířených verzích JIRA Software nebo JIRA Service desk, dovednosti získané v tomto obecném školení uplatníte ve všech třech případech.

Seminář zahrnuje představení všech hlavních vlastností a funkcí JIRA Core z pohledu koncového uživatele a jeho typických scénářů užití. Součástí není jen standardní výčet funkcionalit, ale zejména konkrétní tipy na zvýšení efektivity práce.

Délka školení:  2 až 3 hodiny

Předpoklady:   Není vyžadována předchozí znalost JIRA.

 

Program školení v bodech:

 • Základní představení produktu Atlassian JIRA Core
 • Základní pojmy
 • Řízení oprávnění
 • Issue – úkol/incident/chyba
 • Vytvoření úkolu
 • Metadata
 • Komponenty a verze
 • Workflow – pracovní postupy
 • Sledování změn stavu
 • Vyhledávání
 • Filtry
 • Automatické reporty na základě filtrů
 • Dashboard – pracovní deska
 • Rozšiřující moduly JIRA
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

JIRA Software – školení pro uživatele

Školení JIRA Software představuje jeho hlavní funkce – práci v agilních metodikách Scrum a Kanban pro řízení vývojářských týmů.

Délka školení:  2 až 3 hodiny

Předpoklady:   Alespoň základní znalost JIRA výhodou, doporučena znalost na úrovni „JIRA Core – školení pro uživatele“

 

Program školení v bodech:

 • Velmi stručně o produktu JIRA a rekapitulace základních pojmů
 • Představení výhod JIRA Software oproti JIRA Core
 • Pohledy na issue
 • Planning Board
 • Task Board
 • Chart Board
 • Releases Board
 • Rapid Board
 • Možnosti nastavení pohledů
 • Doporučení pro zavedení Rapid Board
 • Filtry
 • Rozšiřující moduly
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

JIRA – reporting a pokročilé vyhledávání

Školení je zaměřeno na dvě oblíbené vlastnosti  JIRA, a to reporting a pokročilé vyhledávání  JQL. Během školení představíme vestavěnou sadu reportů, základní a rozšířené vyhledávání.

Projektový reporting  komplexně pokrývá každý projekt a bude představen včetně grafů, gadgetů a exportů do dalších aplikací. Poradíme několik tipů, jak dostat data z JIRA do aplikace Excel a pomocí tabulky efektivně vizualizovat exportovaná data.

Představení pokročilého vyhledávání začíná příkladem kódování a vysvětluje přístup k JQL, včetně struktury dotazu, nastavení prohlížeče, zkratky pro zvýšení efektivity, používání filtrů s JQL a některé další oblíbené funkce. Vysvětlíme syntaxi dotazu v kontextu, kde by mohl být použit tak, aby účastníkům byly předány praktické znalosti JQL.

Délka školení: 2-3 hod

Předpoklady:   Pokročilá uživatelská znalost min. na úrovni „JIRA Core – školení pro uživatele“.

 

Program školení v bodech:

 • Velmi stručně o produktu JIRA a rekapitulace základních pojmů
 • Aplikace, použití a příklady
 • Úvod do JQL
 • Základní syntaxe
 • Klávesové zkratky pro prohlížeč a pro vyhledávání
 • Příklady vyhledávání
 • Projektový reporting
 • Interpretace reportů
 • Použití grafů pro vizualizaci dat
 • Gadgety pro reporting
 • Analýza v Excelu
 • Možná rozšíření JIRA
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

JIRA Service Desk – školení pro uživatele

JIRA Service Desk je nástroj zákaznické podpory a školení je zaměřeno na proces práce s ním: od nastavení portálu pro zákazníky přes odbavení jednotlivých požadavků až po tvorbu reportů o již dokončených žádostech.

Délka školení:  2 až 3 hodiny

Předpoklady:   Alespoň základní znalost JIRA výhodou, doporučena znalost na úrovni „JIRA Core – školení pro uživatele“

 

Program školení v bodech:

 • Velmi stručně o produktu JIRA a rekapitulace základních pojmů
 • Představení výhod JIRA Service Desk oproti JIRA Core
 • Kdo je admin, agent, participant, a zákazník?
 • Proces tvorby a odbavení požadavku
 • Třízení požadavků na fronty a jejich tvorba
 • Evidence zákazníků
 • Reporting a k čemu slouží
 • Klientský portál a jak si ho upravit
 • Šablony projektů – Základní service desk a IT service desk
 • Automatizace
 • Nastavení SLA lhůt
 • Spolupráce mezi agenty a vývojáři – best practices
 • Diskuse, otázky a odpovědi

 

JIRA admin školení

Zahrnuje představení hlavních administrativních úkonů z pohledu admina serveru a admina aplikace. Součástí jsou zejména konkrétní tipy na použité postupy a nástroje.

Délka školení:  3 až 4 hodiny

Předpoklady:   Alespoň základní znalost JIRA výhodou, doporučena znalost na úrovni „JIRA Core – školení pro uživatele“

 

Program školení v bodech:

 • Způsoby instalace
 • Instalace/upgrade – základní kroky
 • Backup, restore systému
 • Customizace prostředí – Projekt (pole, obrazovky, workflow, role, oprávnění)
 • Nastavení notifikací
 • Customizace Frontendu (barvy, styly ...)
 • Nastavení Users Directories (interní, externí)
 • Instalace a konfigurace add-onů
 • Možnosti řešení problémů (stav systému – systém info, kontrola integrity a další nástroje, umístění a obsah logů systému, cash a indexy)

 

JIRA projekt admin školení „Nastavte si projekt v JIRA“

Délka školení:  3 až 4 hodiny

Předpoklady:   Alespoň základní znalost JIRA výhodou, doporučena znalost na úrovni „JIRA Core – školení pro uživatele“

 

Program školení v bodech:

 • Základní konfigurace projektu: pole, obrazovky, workflow, role, oprávnění
 • Nastavení notifikací
 • Nastavení a použití zabezpečení požadavku (issue security)
 • Vytváření uživatelských událostí a propojení s workflow
 • Konfigurace workflow: properties, triggers, conditions, validators, post functions
 • Nastavení a použití schémat pro: typy požadavků, workflow, obrazovky, pole, zabezpečení požadavku (issue security), notifikace, oprávnění
 • Nastavení příchozí pošty dle specifických požadavků (automatická zakládání požadavků z e-mailu)