Zranitelnost Bamboo Data Center a Server (CVE-2024-1597)

Bezpečnostní upozornění

20. 3. 2024

Shrnutí zranitelnosti

SQLi (SQL Injection) org.postgresql:postgresql Dependency in Bamboo Data Center and Server

Tento bezpečnostní problém má nižší hodnocené riziko podle Atlassianu, a proto je zveřejněn jen v Měsíčním zpravodaji o zabezpečení, viz. https://confluence.atlassian.com/security/security-bulletin-march-19-2024-1369444862.html

Produkty Bamboo a další produkty Atlassian Data Center nejsou touto zranitelností ovlivněny, protože nepoužívají PreferQueryMode=SIMPLE ve svých nastaveních připojení k SQL databázi.

Tuto kritickou zranitelnost závislosti org.postgresql:postgresql najdeme ve verzích 8.2.1, 9.0.0, 9.1.0, 9.2.1, 9.3.0, 9.4.0 a 9.5.0 produktů Bamboo Data Center a Server.

Tato závislost na zranitelnosti org.postgresql:postgresql, s hodnocením CVSS 10 a vektorem CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H, by mohla umožnit neautentizovanému útočníkovi vystavit aktiva ve vašem prostředí náchylná k zneužití, což má vysoký dopad na důvěrnost, integritu a dostupnost a nevyžaduje žádnou uživatelskou interakci.

Řešení

Atlassian doporučuje, aby zákazníci produktů Bamboo Data Center a Server upgradovali na nejnovější verzi. Pokud to není možné, upgradujte svou instanci na jednu z určených podporovaných opravených verzí.

Affected versions Fixed versions
from 9.5.0 to 9.5.1 9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only
from 9.4.0 to 9.4.3 9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only or 9.4.4
from 9.3.0 to 9.3.6 9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only or 9.4.4
from 9.2.0 to 9.2.11 (LTS) 9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only or 9.4.4 or 9.2.12 (LTS)
from 9.1.0 to 9.1.3 9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only or 9.4.4 or 9.2.12 (LTS)
from 9.0.0 to 9.0.4 9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only or 9.4.4 or 9.2.12 (LTS)
from 8.2.0 to 8.2.9 9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only or 9.4.4 or 9.2.12 (LTS)
Any earlier versions  9.6.0 (LTS) recommended Data Center Only or 9.5.2 Data Center Only or 9.4.4 or 9.2.12 (LTS)

Zdroj viz https://jira.atlassian.com/browse/BAM-25716

Mohlo by vás zajímat

Zobrazit vše