Komerční banka a.s.

Předmět dodávky: Konzultace, instalace a implementace, upgrady a migrace. Vývojářské práce nových požadovaných funkcionalit. V rámci exportu a importu dat bylo provedeno Vystavení dat - export dat pro rozhraní pro zpracování dat v externím frontendu.

Dodávka kapacit JAVA vývojářů do týmu vývoje.

Dodávka konzultačních služeb a licencí v oblasti Atlassian.

 

Doba a místo realizace: Realizace v prostorách a prostředí klienta. Pravidelné návštěvy a plnění probíhá od začátku roku 2015 do současnosti.