Zpět

Technická podpora a vývoj

Onlio, a.s. se nezaměřuje na pouhou jednorázovou realizaci projektů. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce, ve které je návrh a realizace řešení pouze první etapou. Pro klienta je důležitý i kvalitní a stabilizovaný provoz těchto řešení a hledání nových a efektivních způsobů komunikace a prezentace.

Proto usilujeme o dlouhodobý a stabilní vztah, ve kterém dokážeme rozumět strategickým, obchodním a komunikačním potřebám našich klientů a poskytovat jim tak služby s vyšší přidanou hodnotou.

 

Vývoj addonů

V případě potřeby jsme schopni vyvinout rozšiřující addon řešící specifika business procesů nad rámec funkčnosti standardních produktů Atlassian.

 

Servisní podpora (SLA)

Smlouva o SLA (podpoře) garantuje reakci do definovaného termínu dle zvoleného režimu zvýhodněné cenové sazby při dalších objednávkách, aktivní obsluhu account managera, rezervaci kapacity našeho teamu, odborné konzultace. K projednání smlouvy dochází po odevzdání Díla, které se právně řídí Smlouvou o Díle a její platnost končí až po celkovém uhrazení ceny za Dílo.

 

Varianta Standard – NBD

Služby Podpory jsou dostupné v pracovních dnech v rozmezí 9:00 až 17:00 hodin. Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací na nahlášených vadách Díla, které omezují podstatným způsobem či ztěžují užití Díla nejpozději následující pracovní den. Do 2 pracovních dnů bude Dílo uvedeno do omezeného provozu a bude definován časový plán úplného odstranění vady.

Další varianty SLA můžeme nabídnout přesně podle vašich požadavků.